برگزاری مسابقات انتخابی لیگ آینده سازان زیر 12 و 14 سال استان اصفهان
باشگاه تنیس انقلاب اصفهان برگزار میکند

برگزاری مسابقات انتخابی لیگ آینده سازان زیر 12 و 14 سال استان اصفهان

انتخاب چهار تنیسور جهت حضور در لیگ آینده سازاندر سری مسابقات انتخابی رده سنی زیر 12 و 14 سال پسران که توسط هیات تنیس استان اصفهان روز پنجشنبه 23 خرداد 98 جهت حضور در مسابقات لیگ آینده سازان در باشگاه تنیس انقلاب برگزار شد امیر مهدی فرخ پور و مهراد منصوری در رده سنی زیر 12 و ماهان افیونیان وپارسا فرقانی در رده سنی زیر 14 سال با شکست حریفان خود توانستند جواز حضور در تیم استان برای شرکت در مسابقات