کسب مقام های قهرمانی توسط تنیسورهای ارزنده اصفهانی
کسب مقام های قهرمانی توسط تنیسورهای ارزنده اصفهانی

کسب مقام های قهرمانی توسط تنیسورهای ارزنده اصفهانی

تاریخ : 16 مهر 1398 نویسنده : jebeli موضوع : خبرها / مسابقات
کسب مقام های قهرمانی توسط تنیسورهای ارزنده اصفهانییونس طلاورو پرنیا رکن آبادی مقام قهرمانی و امیر مهدی فرخ پورمقام سوم رقابتهای رده سنی را از آن خود کردند.